Båndtvang:

Den generelle båndtvangen gjelder fra 1. april til 20. august. Bestemmelsen er innført for å beskytte viltet i sin mest sårbare periode. Flere steder i landet er det opprettet egne parker og områder hvor båndtvangsbestemmelsene ikke gjelder. Sjekk med din kommune om det finnes egne områder hvor båndtvangen er opphevet og hunder har lov til å løpe fritt året rundt.

Forskrift om hundehold, Nes kommune, Buskerud.
Fastsatt av Nes kommunestyre 21.juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.
§ 1. Virkeområde og definisjon
Denne forskrift omfatter hundehold i Nes kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, og må sees i sammenheng med denne. Med båndtvang menes i denne forskrift at hundeholder skal holde hunden i fysisk bånd eller forsvarlig inngjerdet eller avstengt.
§ 2. Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite
I Nes kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang f.o.m. 1. april t.o.m 20. august, utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.
§ 3. Båndtvang i områder av hensyn til mennesker
Det er båndtvang i alle tråkkemaskinpreparerte skiløyper i juleferie (24. desember - 1. januar), vinterferie (20. februar - 5. mars ) og påske (lørdag før palmesøndag til 2. påskedag). Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere.
Det er båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til offentlig formål, på kirkegård og tilrettelagte friluftsområder.
§ 4. Bestemmelser om ro og hygiene
I tettbygd strøk skal hund passes utendørs, slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende støy.
Hundeholder plikter å fjerne avføring som hunden legger igjen i tettbygd strøk, langs offentlig vei, idrettsanlegg, skiløype og tilrettelagt friluftsområde, eller i andre områder som er tilgjengelig for allmennheten i tettbygd strøk.
§ 5. Område der hunder har ingen eller begrenset adgang
Hunder har ikke adgang til barnehager, skoleområder uten avtale mellom hundefører og den ansvarlige for skole eller barnehage. Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte.
§ 6. Dispensasjon
Kommunen kan etter søknad, dispensere fra båndtvangsbestemmelser gitt i hundeloven eller denne forskrift.
§ 7. Straff
Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart og kan straffes etter hundelovens § 28.
§ 8. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2007.

Denne forskrifta omfattar hundehald i Ål kommune. Forskrifta supplerer vedtekter gjevne i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehald, og må sjåast i samanheng med denne. Med bandtvang meiner ein i denne forskrifta at hundehaldar skal halde hunden i fysisk band eller forsvarleg inngjerda eller avstengt.
§ 2.Utvida bandtvang av omsyn til husdyr på beite
I Ål kommune er det, i tillegg til ordinær bandtvang f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, utvida bandtvang av omsyn til beitande husdyr i tida f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober (unntak for bandtvang, sjå hundelova § 9).
§ 3.
Bandtvang i område av omsyn til menneske
Det er bandtvang i maskinpreparerte skiløyper i tidsrommet f.o.m. 24. desember t.o.m. 2. januar, f.o.m. 20. februar t.o.m. 5. mars og f.o.m. laurdag før palmesøndag t.o.m. 2. påskedag. Det er bandtvang i Fylkesanlegget for skiskyting på Liatoppen. Dersom nokon har med seg hund i maskinpreparerte skiløyper, skal denne ikkje vera til hinder for andre brukarar. Det er bandtvang heile året i tettstader, bustadområde, område regulert til offentlege føremål, og tilrettelagte friluftsområde.
§ 4.Vedtekter om ro og hygiene
Det er forbode å ha hund med vedvarande støyande åtferd ute i tettbygde strøk. Hundehaldar plikter å fjerne avføring som hunden legger att etter seg i tettbygd strøk, langs offentleg veg, idrettsanlegg, skiløype og tilrettelagt friluftsområde, eller i andre område som er tilgjengeleg for ålmenta i tettbygd strøk.
§ 5.Område der hundar har ingen eller avgrensa tilgang
Hundar har ikkje tilgang til barnehagar og skuleområde utan avtale mellom hundeførar og den ansvarlege for skule eller barnehage. Dette gjeld ikkje førarhund/hjelpehund.
§ 6.Dispensasjon
Kommunen kan, etter søknad, dispensere frå vedtektene om bandtvang gjevne i hundelova eller i denne forskrifta.
§ 7.Straff
Brot på vedtektene i denne forskrifta er straffbart og kan straffast etter § 28 i hundelova.

Ordinær bandtvang i Gol kommune er f.o.m 1. April t.o.m 20. August. I tillegg har kommunstyret vedteke utvida bandtvang f.o.m 21. August t.o.m 30. September av omsyn til beitande husdyr.
Av omsyn til menneske er det også vedteke bandtvang i alle tråkkemaskinpreparerte skiløyper i juleferie, vinterferie og påskeferie. Når hund er med skal den ikkje vere til hinder for andre brukarar.
For meir informasjon, sjå boksen til høgre.
Det er høve til å få utskrift av forskrifta ved Servicetorget i Gol kommunehus.Når det er mykje snø og vanskelege tilhøve for viltet, kan det innførast ekstraordinær bandtvang.
Se mer på nettsiden til Gol kommune.

Ordinær båndtvang i Hemsedal Ordinær bandtvang for hund er i tida f.o.m 1. April t.o.m 20. August. Kommunen har i tillegg vedteke utvida bandtvang f.o.m 21. august t.o.m 30. September av omsyn til beitande husdyr.
Av omsyn til menneske er det også vedteke bandtvang i alle tråkkemaskinpreparerte skiløyper i juleferie, vinterferie og påskeferie. Dersom hund er med skal den ikkje vere til hinder for andre brukarar.
Kommunen kan i tillegg gje forskrift om ekstraordinær bandtvang for å beskytte viltet.
Meir informasjon finn du i hundelova.


 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.02 | 07:50

Hei Kristin. Kursene blir holdt på Torpomoen.
Mvh
Rune

...
02.02 | 16:38

Hei. Vi får valp om et par dager (lundehund) og kunne tenke oss et valpekurs. Vi bor i Hemsedal. Hvor foregår valpekursene deres?
Vennlig hilsen
Kristin Devor

...
02.01 | 17:38

Velg Hallingdal hundeklubb på «min side» på nkk.no. Du får da krav om medlemsavgift kun til oss, så lenge du betaler grunnkontigent nkk allerede.

...
02.01 | 14:15

Hei. Er medlem av øvre numedal h.k. shetland sheepdog klubb og da også nkk. Vil gjerne bli medlem hos dere . Hvordan, siden jeg er i nkk.? Hilsen torild imingen

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE